TŁUMACZENIA USTNE

W tym zakresie oferujemy:

Tłumaczenia ustne przysięgłe w urzędzie stanu cywilnego, w sądzie, u notariusza
(zawarcie małżeństwa, podpisanie umowy spółki, zakup nieruchomości etc.)

Tłumaczenia konsekutywne – symultaniczne – szeptane
(negocjacje, konferencje, kongresy, szkolenia etc.)

Tłumaczenia zdalne (on-line) – telefoniczne, audio, video za pomocą aplikacji Skype, Zoom, Teams.

Tłumaczenia z języka obcego (nie polskiego) na drugi język obcy

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczeń.